Genel Bilgi

Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi,  Resmi Gazetede 10/11/2014 tarih ve 28937 sayılı yazı ile kurulmuştur. Merkezin amacı ve faaliyet alanları, Siirt ve Siirt’e komşu iller ile ilgili olarak; tarihî, sosyal, toplumsal, edebi ve kültürel her türlü belgelerin ve bilgilerin tespitini, teminini ve değerlendirmesini yapmak, Siirt ve yöresiyle alakalı ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek, Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv oluşturmak, oluşturulan bu arşiv ve kütüphaneye; özel ve kamu kuruluşu ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin, bağış, satın alma ve kopyalama suretiyle akışını sağlamak, Üniversitelerde yapılacak tezler ve diğer bilimsel araştırmalardan, Merkezin amacına uygun olanların yayınlanmasını sağlamak ve bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Merkezin amacına uygun araştırmalara destek sağlamak, Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan akademik kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Dr. Öğr. Üyesi ÖMER KUCAK
Güncelleme : 4.07.2022 14:53:38