Tillo Kültür Paneli

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman Tillo Bilim ve Kültür Günleri çerçevesinde düzenlenen panele konuşmacı olarak katıldı. 

Genelde medreselerin özelde de Tillo’daki medreselerin eğitimdeki yeri ve önemine değinen Prof. Dr. Murat Erman medreselerin yüzyıllar boyunca toplumun eğitimine büyük katkılar sunduğuna değindi. Ayrıca Tillo’daki medreselerin geçmişten günümüze bir değerlendirmesini yapan medreselerle ve medreselerde okuyan öğrencilerle ilgili istatiski bilgiler de veren Prof. Dr. Murat Ermanşunları söyledi : “Siirt özelindeki medreselere bakıldığında Tillo birden fazla medreseyi içinde barındıran, yüzyıllarca etrafına bir kültür  ve irfan merkezi olarak hizmet veren, onlarca bilgin ve din adamı yetiştiren bu yönünden dolayı da Siirt’in “Evliyalar Diyarı” olarak anılmasına katkı sağlayan tarihi ve kültürel dokusunu günümüze kadar korumuş olan bir yerleşim yeridir.”

. . /
Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi
3.9.2017